automotive juridisch adviesbureau

BPM naheffing ontvangen?

AANMELDEN

BPM naheffing

Als u een auto, motor, camper of bedrijfsauto in Nederland wilt registreren en een Nederlands kenteken wilt aanvragen dient u BPM aangifte te doen. Voor het berekenen van het te betalen bedrag van BPM zijn er een aantal mogelijkheden. 

  • BPM berekenen op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel van de Belastingdienst
  • BPM berekenen op basis van een handelsinkoopwaarde via een koerslijst
  • BPM berekenen op basis van de werkelijke waarde via een taxatierapport

Als u BPM aangifte heeft gedaan kan de Belastingdienst het niet eens zijn met uw aangifte. Het kan zijn dat u een andere nieuwprijs heeft gehanteerd door een andere uitvoering te kiezen dan de ambtenaar van de Belastingdienst. Of u heeft een andere huidige waarde opgegeven.

In dat soort gevallen kan de Belastingdienst een naheffing opleggen. Dit gebeurt na uw BPM aangifte. U ontvangt ondertussen wel een Nederlands kenteken als u het aangegeven BPM bedrag heeft betaald.

Juridische ondersteuning

Zodra u een naheffing heeft ontvangen kunt u hier bezwaar tegen maken als u het daar niet mee eens bent. Dit bezwaar kunnen wij voor u op de beste manier indienen. Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe wij dit het beste voor u kunnen doen. U kunt uw naheffing op onze website direct aanmelden en na uw aanmelding bij ons gaan wij voor u aan de slag. Zodra er nieuws is over uw zaak houden wij u hier uiteraard van op de hoogte.

Als het bezwaar niet geaccepteerd wordt kan een eventuele gang naar de rechtbank noodzakelijk zijn. In dat geval behartigen wij uw belangen en gaan wij voor u naar de rechtbank. Wij gaan door zolang dat nodig is, eventueel tot aan de Hoge Raad.

Onze juridische ondersteuning kunt u gebruiken zodra u een BPM naheffing heeft ontvangen. Heeft u vragen dan kunt u veel antwoorden vinden op onze website bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? U kunt ons altijd bereiken via email.

Heeft u een andere juridische kwestie op het gebied van auto(belastingen) of aanverwante zaken? Dan kunnen wij u wellicht ook ondersteunen. 

WLTP bezwaar

Zoals het u niet zal zijn ontgaan, heeft er een –grote- verandering plaatsgevonden in de wijze waarop de uitstoot van voertuigen wordt gemeten. Voor de bpm, en dus voor u, is de CO2 uitstoot van belang.

Tot voor kort werd voor alle voertuigen de uitstoot gehanteerd, gemeten volgens de NEDC methode. Inmiddels wordt de uitstoot gehanteerd, gemeten volgens de WLTP methode. Vooralsnog wordt voor (vrijwel) alle voertuigen de WLTP gemeten waarde teruggerekend naar een NEDC waarde. Deze laatste wordt dan de NEDC 2.0 waarde genoemd. Er bestaan dus momenteel een drietal verschillende CO2 waarden:

  • WLTP
  • NEDC 2.0(WLTP gemeten, maar teruggerekend)
  • NEDC 1.0

Besluit van de Staatssecretaris – tot 1 juli 2020 NEDC

De Staatssecretaris heeft beslist dat in ieder geval tot 1 juli 2020 ‘de NEDC’ uitstoot leidend is ter bepaling van de bruto bpm. De NEDC 2.0 waarde kan weliswaar gebruikt worden, maar deze blijft berekend volgens de WLTP methode.

WLTP ‘budget-neutraal’

De Staatssecretaris heeft voor de invoering van de WLTP toegezegd dat de WLTP niet zou leiden tot méér bpm. Inmiddels blijkt uit de eerste cijfers dat de bpm wel degelijk is gestegen. Zo hebben de RAI en Bovag recent (oktober 2019) nog geconcludeerd op basis van een rapport van KPMG.

‘Waar TNO een verschil van 5,8 g/km CO2 tussen NEDC 1.0 en NEDC 2.0 constateert, komt KPMG op basis van een uitgebreidere dataset op gemiddeld 7,3 g/km CO2. Een dergelijke CO2-verhoging correspondeert volgens KPMG met ongeveer 1.000 euro extra bpm per auto.’

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de bpm als gevolg van de WLTP niet zou stijgen, terwijl de eerste resultaten anders uitwijzen. Aangezien u vertrouwen mag ontlenen aan de toezeggingen van de Staatssecretaris, meent Euro Auto Logic dat er goede gronden bestaan om het teveel betaalde voor u terug te halen!

Wat kunt u hier nu mee doen?

U kunt op basis van no cure, no pay meeliften met de grootschalige procedures die Euro Auto Logic (juridisch zusterbedrijf van Bolsenbroek & Partners) momenteel voert. Mochten we op een later moment in het gelijk worden gesteld, zult u een teruggaaf op de bpm ontvangen. Zo niet, heeft u reeds voldaan wat u moest voldaan en is het daarmee ook afgedaan.

In het slechtste geval heeft u niets, bij een succes heeft u later een teruggaaf!

Euro Auto Logic voert de procedure op basis van no cure, no pay en maakt hierbij aanspraak op 20% van een eventuele teruggaaf.

WLTP bezwaar aanmelden

Euro Auto logic

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram